Kullanım Koşulları

İş bu Kullanım Koşuları falnehri.com internet sitesi ve uygulaması ile (bundan böyle FAL NEHRİ olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım şartlarını içermektedir.

1) Kullanıcılar, üye olmakla FAL NEHRİ 'nde 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Koşulları'nın tamamını okuduklarını ve içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. Bu kullanıcılar FAL NEHRİ tarafından iş bu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2) FAL NEHRİ sitesi içeriğinde bulunan fal yorumları tamamen hayal gücü ile eğlence amaçlı üretilmiştir. Herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez ve doğruluk içermemektedir. FAL NEHRİ ’nde yapılan yorumlar geleneksel fal dilinin sohbet ve eğlence amaçlı sunulmuş bir şeklidir. Yorumcuların sunduğu içerik yanlış anlamalar oluşturabileceğinden çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.

3) 18 yaşından küçüklerin FAL NEHRİ sitesini kullanmaması tavsiye olunur. 18 yaşından küçük KULLANICILAR hangi siteleri ve uygulamaları kullanabilecekleri konusunda ebeveynlerine danışabilirler.

4) FAL NEHRİ sitesi ve uygulamasında bulunan tüm içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları FAL NEHRİ ’ne aittir. Bu sitenin ve uygulamanın yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

5) FAL NEHRİ sitesinde ve uygulamasında bulunan hiçbir yazı; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

6) FAL NEHRİ ’nde KULLANICI olmak için kullanıcı bilgileri formuna bilgi girişi yaparken istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur. Kullanıcılar bu formla aktarılan bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt eder.

7) FAL NEHRİ tüm kullanıcıların kişilik haklarına ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde, her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri, hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8) FAL NEHRİ, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

9) Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Kullanıcıların eklediği içeriklerden dolayı oluşabilecek her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu kullanıcılara aittir. Bu sebeple FAL NEHRİ ’ne rücu kesinlikle mümkün değildir. FAL NEHRİ ve kullanıcı, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

10) Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak FAL NEHRİ girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, kullanıcılar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

11) Kullanıcı site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

12) Kullanıcı, FAL NEHRİ sitesinde ve uygulamasında yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur: * İntihara Yönlendirme: Başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek suçtur ve kabul edilemez. * Çocukların Cinsel İstismarı: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçtur ve kabul edilemez. * Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek suçtur ve kabul edilemez. * Sağlık için Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara vermek suçtur ve kabul edilemez. * Müstehcenlik: Müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, içeriğin yayımlanması, paylaşılması suçtur ve kabul edilemez. * Fuhuş: Bir çocuğu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçtur ve kabul edilemez. * Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama: Çocukların, kişilerin kumar oynaması için yer ve imkân sağlamak suçtur ve kabul edilemez. * Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek veya sövmek suçtur ve kabul edilemez.

13) FAL NEHRİ üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir. FAL NEHRİ tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini ve paylaşmamasını önerir.

14) FAL NEHRİ, site dahilindeki interaktif alanlarda kullanıcıların yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. FAL NEHRİ hiçbir sebep beyan etmeden kullanıcıların eklediği içerikleri siteden ve uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir.

15) Kullanıcılar FAL NEHRİ sitesinde, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. Diğer kullanıcılardan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya eposta adresi veremez.

16) Kullanıcı bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

17) Kullanıcı verilerinin FAL NEHRİ ’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (Kullanıcının bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan FAL NEHRİ sorumlu değildir.

18) FAL NEHRİ, hiçbir kullanıcının davranışından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin ve uygulamanın kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar kullanıcılar arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir. FAL NEHRİ sitesi fallara yapılan yorumlardan falcılar sorumludur. Yazılarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır.

19) Üyeler tarafından beğenmemek ve sair gerekçeler ile yorumların iadesi kesinlikle talep edilemez. FAL NEHRİ hiçbir sebep beyan etmeden istediği kullanıcılara yorum talep etmek için kullandıkları yorum ücretini veya Puanı iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir. FAL NEHRİ, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir.

20) FAL NEHRİ, kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla uygulama içinde veya web sitesi üzerinde anonim kullanım bilgileri toplama yöntemleri kullanabilir. FAL NEHRİ hiçbir sebep beyan etmeden istediği kullanıcıların üyeliklerini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. FAL NEHRİ’ nin iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri FAL NEHRİ tarafından saklanacaktır. FAL NEHRİ, Kullanım Koşulları'nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

21) Yorumcuların profilleri için belirledikleri, profil resimlerinden FAL NEHRİ site yönetimi mesul değildir.

22) FAL NEHRİ yorumcuları, ortalama 4 (DÖRT) saat içerisinde yorumlarını yapmaktadır. Herhangi bir sorun, sistem hatası, kullanıcı eksik bilgileri gibi nedenlerden dolayı yorumlar geç teslim edebilmektedir. Yorumcular bu tür durumları bildirmek zorundadırlar. Kullanıcılar fal formlarını oluştururken bu maddeyi göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.